ŚRODKI OSTROŻNOŚCI WYMAGANE PODCZAS WIZYTY W PORADNI

Informujemy, że z racji panującej epidemii SARS-CoV-2 koniecznym jest zachowanie niezbędnych środków ostrożności, wymaganych w czasie wizyty osobistej w Poradni:

-/ wstęp do poradni i gabinetu lekarskiego tylko w maseczce, która prawidłowo zasłania usta i nos, wyjątkiem są dzieci poniżej 4 roku życia
-/ dziecko może wejść do placówki tylko z jednym opiekunem prawnym.

Informujemy także, że w związku z epidemią SARS-COV-2 oraz zgodnie z  art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta placówka medyczna może czasowo ograniczyć korzystanie przez pacjentów z pełni ich praw.

PROSIMY NIE PRZYCHODIĆ DO PORADNI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ I UMÓWIENIA WIZYTY LEKARSKIEJ !!!

Leave a reply