Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Lekarze rodzinni
08.00 - 13.00
Katarzyna Borucka
dr n.med. internista-geriatra

08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr n.med. specjalista medycyny rodzinnej

14.00 - 18.00
Agnieszka Michalska
lekarz medycyny
Lekarze rodzinni08:00-13:00
dr n. med. Katarzyna Borucka

Lekarze rodzinni08.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht


Lekarze rodzinni14.00-18.00
lekarz med. Agnieszka Michalska
Pediatria
08.30 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria8.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
Lekarze rodzinni
08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr. n.med. specjalista medycyny rodzinnej

08.00 - 13.00
Aleksandra Janiszyn
specjalista medycyny rodzinnej

12.00 - 17.00
Katarzyna Borucka
dr n.med. internista-geriatra
Lekarze rodzinni08.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht


Lekarze rodzinni08.00-13.00
lekarz medycyny Aleksandra Janiszyn


Lekarze rodzinni12.00-17.00
dr n. med. Katarzyna Borucka
Pediatria
08.00 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria08.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
Lekarze rodzinni
08.00 - 13.00
Aleksandra Janiszyn
specjalista medycyny rodzinnej

08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr n.med. specjalista medycyny rodzinnej

13.00 - 17.00
Katarzyna Borucka
dr n.med. internista-geriatra

13.00 - 18.00
Agnieszka Michalska
lekarz medycyny
Lekarze rodzinni08.00-13.00
lekarz medycyny Aleksandra Janiszyn


Lekarze rodzinni08.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht

Lekarze rodzinni13.00-17.00
dr n. med. Katarzyna Borucka


Lekarze rodzinni14:00-18:00
lekarz medycyny
Pediatria
08.30 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria08.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
Lekarze rodzinni
08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr n.med. specjalista medycyny rodzinnej

08.00 - 13.00
Katarzyna Borucka
dr n.med. internista-geriatra

13.00 - 18.00
Aleksandra Janiszyn
specjalista medycyny rodzinnej

14.00 - 18.00
Agnieszka Michalska
lekarz medycyny
Lekarze rodzinni8.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht


Lekarze rodzinni08:00-13:00
dr n. med. Katarzyna Borucka

Lekarze rodzinni13.00-18.00
lekarz medycyny Aleksandra Janiszyn


Lekarze rodzinni14:00-18:00
Pediatria
08.30 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria08.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
Lekarze rodzinni
08.00 - 12.00
Agnieszka Michalska
lekarz medycyny

08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr n.med. specjalista medycyny rodzinnej

13.00 - 18.00
Aleksandra Janiszyn
specjalista medycyny rodzinnej
Lekarze rodzinni09:30-12:30
lek. med. Agnieszka Michalska

Lekarze rodzinni8.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht

Lekarze rodzinni13.00-18.00
lekarz medycyny Aleksandra Janiszyn
Pediatria
08.30 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria08.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Lekarze rodzinni
08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr n.med. specjalista medycyny rodzinnej

08.00 - 13.00
Katarzyna Borucka
dr n.med. internista-geriatra
Lekarze rodzinni08.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht


Lekarze rodzinni08:00-13:00
dr n. med. Katarzyna Borucka
Lekarze rodzinni
08.00 - 13.00
Aleksandra Janiszyn
specjalista medycyny rodzinnej

08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr. n.med. specjalista medycyny rodzinnej

12.00 - 17.00
Katarzyna Borucka
dr n.med. internista-geriatra
Lekarze rodzinni08.00-13.00
lekarz medycyny Aleksandra Janiszyn


Lekarze rodzinni08.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht


Lekarze rodzinni12.00-17.00
dr n. med. Katarzyna Borucka
Lekarze rodzinni
08.00 - 13.00
Aleksandra Janiszyn
specjalista medycyny rodzinnej

08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr n.med. specjalista medycyny rodzinnej
Lekarze rodzinni08.00-13.00
lekarz medycyny Aleksandra Janiszyn


Lekarze rodzinni08.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht
Lekarze rodzinni
08.00 - 13.00
Katarzyna Borucka
dr n.med. internista-geriatra

08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr n.med. specjalista medycyny rodzinnej
Lekarze rodzinni08:00-13:00
dr n. med. Katarzyna Borucka

Lekarze rodzinni8.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht
Lekarze rodzinni
08.00 - 12.00
Agnieszka Michalska
lekarz medycyny

08.00 - 13.00
Karolina Gazdecka – Szpecht
dr n.med. specjalista medycyny rodzinnej
Lekarze rodzinni09:30-12:30
lek. med. Agnieszka Michalska

Lekarze rodzinni8.00-13.00
dr n. med. Karolina Gazdecka-Szpecht
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Lekarze rodzinni
13.00 - 17.00
Katarzyna Borucka
dr n.med. internista-geriatra

13.00 - 18.00
Agnieszka Michalska
lekarz medycyny
Lekarze rodzinni13.00-17.00
dr n. med. Katarzyna Borucka


Lekarze rodzinni14:00-18:00
lekarz medycyny
Lekarze rodzinni
13.00 - 18.00
Aleksandra Janiszyn
specjalista medycyny rodzinnej

14.00 - 18.00
Agnieszka Michalska
lekarz medycyny
Lekarze rodzinni13.00-18.00
lekarz medycyny Aleksandra Janiszyn


Lekarze rodzinni14:00-18:00
Lekarze rodzinni
13.00 - 18.00
Aleksandra Janiszyn
specjalista medycyny rodzinnej
Lekarze rodzinni13.00-18.00
lekarz medycyny Aleksandra Janiszyn
14.00 - 15.00
Lekarze rodzinni
14.00 - 18.00
Agnieszka Michalska
lekarz medycyny
Lekarze rodzinni14.00-18.00
lekarz med. Agnieszka Michalska
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
08.00 - 09.00
Pediatria
08.30 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria8.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
Pediatria
08.00 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria08.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
Pediatria
08.30 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria08.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
Pediatria
08.30 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria08.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
Pediatria
08.30 - 14.30
Alicja Woźniak-Rowley
specjalista pediatra
Pediatria08.30-14.30
lek. med. Alicja Woźniak-Rowley
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela